Kanatlılar için İlaç Sözlüğü

Çoğu zaman hayvanlarımız hastalanıyor ama hangi ilacı kullanacağız bilemiyoruz. veya elinizde ilaç var ama hangi hastalığa iyi geliyor bilmiyorsunuz. işte bu sebepten belli başlı ilaçların hangi hastalıkta kullanacağını gösteren bir sözlük hazırladım sizin için, Kısa kısa açıklamalarla.


Bakalım Hangi ilaç ne işe yarıyor !!!

AMOKSIVETOral Süspansiyon (I.E. VETERINER) CRD, salmonella,  e.koli enfeksiyonlari, aktinobasillozis, otitis, koriza, ayak hastaliklari.

AMOXINJECT % 11.5, Oral Solüsyon (AYDIN) gram (+) ve gram (-) bakterilere karsi bakterisid etki saglar. Özellikle E.Coli, Koriza Klebsiella pneumonia, Bordatella bronchiseptica, Haemophilus spp, Pasteurella spp, Proteus mirabilis, Salmonella, Streptokok ve Stafilokok bakterilerine karsi etkili bir antibiyotiktir. Amoksisiline duyarli gram (+) ve (-) bakterilerin meydana getirtiği hastalıkların tedavisinde kullanılır.


AMPROLSYM %25 Oral Çözelti (IPM) Tavuklarda Eimeria tenella ve E. necatrix, E. acervulina, E. Maxima, E.brunetti’den kaynaklanan ince bağırsak, kalın bağırsak ve kör bağırsak Koksidiosis olgularının tedavisi ve koruma amacıyla kullanılır.
AMPROVİL, Oral Çözelti (VİLSAN) Tavuklarda; Eimeria tenella, E. necatrix, E. acervulina, E. maxima, E. brunetti. Hindilerde; E. adenoides, E. meleagridis, E. dispersa’dan kaynaklanan ince bağırsak, kalın bağırsak ve kör bağırsak koksidiyozis olgularının tedavisi ve koruma amacıyla kullanılır.
ANIMAR, Enjeksiyonluk Çözelti (SANOFI-DIF) bütün evcil hayvanlarda sindirim ve solunum sistemi ile idrar ve üreme organlarinin tüm bakteriyel hastaliklari, viral hastaliklara karisan ikincil bakteriyel enfeksiyonlar, tüm genel veya yerel enfeksiyonlar, etkeni belirlenemeyen bakteriyel hastaliklar ile enfeksiyonlara karsi koruyucu etki elde edebilmek amaciyla cerrahi girisimlerden önce ve sonra kullanilir. 


ATAVETRİN, Oral Süspansiyon (ATABAY) kümes hayvanlarında E.Coli, salmonella ve pasteurella enfeksiyonları, koli septisemileri, pullorum, tifo, kolera, birincil ve ikincil bakteriyel enfeksiyonların sağaltımında kullanılır. 
AVIASTIM, Oral Çözelti (BIYOTEKNIK) Bu ilaç, kafes kuslari ile her türden egzotik kuslarda gram(+) ve gram (-) bakteriler ile mikoplazmalar ve riketsiyalara bagli solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlari . 

AVİDİARE, Oral Çözelti (BIYOTEKNIK) kuslarda ishalle seyreden baslica barsak enfeksiyonlari ile koksidiyoz hastaliginin (kanli ishal) 

BAYTRIL % 10, Oral Solüsyon (BAYER) kanatli hayvanlarda gram (+) ve gram (-) bakteriler ile mikoplasmalar tarafindan meydana getirilen ; tavuklar ve hindilerin birincil ve ikincil koli enfeksiyonlari, sari kese enfeksiyonlari, salmonellosisleri, M.gallisepticum, M.synoviae, M.meleagridis, M.iowae enfeksiyonlari, Pseudomonas aeruginosa, staph. Aureus, Cl.perfringers, P.multocida, H.paragallinarum, E.rhusipathia etmenlerine bagli enfeksiyonlar ve komplike CRD hastaligi baslica uygulama alanlarini olusturur. 
BIOKSAL, Oral Solüsyon (ALKE) Kanatlilarda; bakteriyel kökenli diyareler, koliseptisemi, CRD kompleks, hava kesesi enfeksiyonlari, salpingitis, kolera, koriza ve stafilokok enfeksiyonlari. 

CLAMOXYL, Oral Çözelti Tozu (ZEOTİS), Tavuk ve hindilerde amoksisiline duyarlı bakteriler tarafından oluşturulan solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan sistemik bir antibiyotiktir.COC-CİDE %2.5, Oral Çözelti (ALKE), Tavuk ve Hindilerin koksidiosis hastalığından korunmasında ve tedavisinde kullanılır.COLAMOX, Oral Toz (VIMAR) etlik civciv ve piliçlerde özellikle E.Coli, Salmonella ve Clostridia türleri olmak üzere, penisiline duyarli gram (+) ve gram (-) bakterilerden ileri gelen bakteriyel hastaliklarin sagaltiminda basariyla kullanilir. 


COLOMİSİN, Oral Çözelti Tozu (ALKE) Tavuklar da özellikle E.coli , Salmonella türleri olmak üzere , Gram negatif bakterilerden ileri gelen sindirim sistemi enfeksiyonlarının klinik sağaltımında kullanılır.


DOXYCURE %75, Oral Çözelti Tozu (TEKNOVET),Tavuk ve hindiler: Diyare, koliseptisemi, kronik solunum sistemi hastalığı (CRD), ornithosis (Chlamydia psittaci), hava kesesi enfeksiyonları, mavi ibik, salpingitis, kanatlı kolerası, bulaşıcı koriza ve stafilakok enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.DOKSİSYM %50 Oral Çözelti Tozu (IPM), Kanatlilarda; bakteriyel kökenli diyareler, koliseptisemi, CRD kompleks, hava kesesi enfeksiyonlari, salpingitis, kolera, koriza ve stafilokok enfeksiyonlari. DOKSİVİL, Oral Çözelti Tozu (VİLSAN),Tavuk ve hindilerde, doksisikline duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen CRD (Kronik solunum sistemi hastalığı), Ornithosis (C. psittaci), Kolera (P. multocida) ve Enfeksiyöz synovitis (M.synovia) gibi hastalıkların sağaltımında kullanılır.


ENROCURE %10, Oral Çözelti (TeknoVet) Enrofloksasine duyarlı gram-negatif ve gram-pozitif bakteriler ile Mycoplasma’lar tarafından meydana getirilen kronik solunum sistemi hastalığı (CRD), hava kesesi yangısı, enfeksiyöz sinovitis, tavuk tifosu ve paratifosu, E. coli enfeksiyonları (colibacillosis, coli septicemia) gibi hastalıkların tedavisinde.


ENROLEN, Oral Solüsyon (ALKE) Kanatlilarin solunum ve sindirim sistemindeki bakteriyel ve mikoplazmal kökenli enfeksiyonlarda, (pasteurellosis, mikoplazmosis, salmonellozis, kolibasillozis, koliseptisemia vb) 
ENROSYM % 10 Oral Çözelti, (IPM) Tavuklar da enrofloksasine duyarlı Gram negatif, Gram pozitif bakterilerle Mycoplasma’ların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. M. gallisepticum, M.synoviae, M. meleagridis ve M.iowae’dan kaynaklanan Mikoplazma enfeksiyonları, E. coli’den kaynaklanan Koliseptisemi enfeksiyonları, M. gallisepticum ve E. coli’den kaynaklanan Kronik Solunum Yolu hastalığı (CRD), Haemophilus paragallinarum’dan kaynaklanan Enfeksiyöz koriza, Pastorella multocida’dan kaynaklanan kanatlı kolerası, S. gallinarum, S. pullorum, S. enteritidis ve S. typhimurium’dan kaynaklanan Salmonella enfeksiyonları, Staph. aureus’dan kaynaklanan Synovitis, artritis gibi eklem enfeksiyonları, Hindilerde Erysipelas. bakterilerinin tek başına veya birkaçının meydana getirdiği kanatlı hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
EPİMYCİN, Toz Çözelti (CEVA) Tavukların Chronic Respiratoric Disease (CRD) ve lnfectious Coryza enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılır.


ERİTROVİM %50.9 Oral Çözelti Tozu (VİMAR) Tavuklarda kronik kronik solunum hastalığı (CRD), Synovitis, enfeksiyöz sinusitis, enfeksiyöz koriza ve nonspesifik enteritislerin tedavisi için kullanılır.ERİTROTEK, Oral Çözelti (TeknoVet) Solunum sistemi enfeksiyonları, kronik solunum sistemi hastalığı (CRD), hava kesesi yangısı (air sacculitis), bulaşıcı nezle (enfeksiyöz koriza), enfeksiyöz bronşitis, enfeksiyöz sinüzitis ve Staphylococcus enfeksiyonlarının tedavisindeERTIROM, Toz (VETAS) kronik solunum yolu hastaligi, koriza, bulasici sinüzit, sinovit, enteritislerde sagaltici ve koruyucu; tasima, gaga kesme, asilama ve ani isisal degisiklikler sonucu gelisen baskilayici olumsuzluklarda meydana gelebilecek solunum yolu hastaliklarina karsi koruyucu; özellikle civcivlerde ölüm oranini azaltici amaçlarla kullanilir. 
ERIVET, Toz (ABFAR) kronik solunum yolu hastaligi (CRD), bulasici koriza, sinovit ve mavi ibik gibi bakteriyel kanatli hastaliklari ile tasima, gaga kesimi ve mevsimsel degisiklikler gibi nedenlerden kaynaklanan olumsuzluk etmenlerinin önlenmesinde ve böyle stres olgularindan kaynaklanan solunum yolu hastaliklari ile ilgili sendromlar. EROVİL, Oral Çözelti Tozu, (VİLSAN) Tavuklarda kronik solunum yolu hastalığı (CRD), Ornithobacterium rhinotracheale enfeksiyonları, enfeksiyöz sinüzitis, synovitis, enfeksiyöz korizanın sağaltımı için kullanılır.
FENEROL %30, Oral Çözelti (ALKE) Tavuklarda,E.coli'nin neden olduğu solunum yolu hastalıkları ve koli septisemi tedavisi amacıyla kullanılır.


GENTADUR % 10, Enjeksiyonluk Çözelti (BAVET) kanatlilarda gentamisine duyarli Stafilokok türleri, Streptokok türleri, E.Coli, Proteus türleri, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, Salmonella, Shigella ve Mikoplazmalar, 
GENTASOL FORTE, Enjeksiyonluk Çözelti (Ani Med) duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum, sindirim ve ürogenital sistem enfeksiyonları, septisemiler ve diğer yumuşak  doku enfeksiyonlarında kullanılır.GENTAVET, Enjeksiyonluk Çözelti (VETAS) solunum yolu hastaligi (CRD), bulasici sinüzit ve sinovit, koriza, tavuk kolerasi ve pullorum; hindilerde de mikoplazma . 


GEOSOL, Suda Çözünen Toz (VETAS) kronik solunum yolu hastaligi (CRD), koriza, çesitli ishalle, bulasici sinovit ve sinüzitler.HİPRADOXİ, Oral Çözelti (HİPRA) etçi tavuk ve hindilerde duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu ürogenital sistem, solunum sistemi, yumuşak doku ve gastrointestinal sistem enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Bu kapsamda başlıca Mycoplasma sp., Staphilococcus aureus, Streptococcus sp., E. coli, Salmonella sp. ,Chlamydia sp., Haemophilus sp. ve Pasteurella sp. tarafından meydana getirilen enfeksiyonlarda kullanılır. HIPRALONA ENRO-S, Oral Çözelti (HİPRA) salmonellozis, kolibasillozis, mikoplasmozis, pasteurellozis, CRD, erysipilas ve koriza olmak üzere; çok sayidaki gram (+) ve gram (-) bakteriler. 

KANOVET, Enjeksiyonluk Çözelti (VETAS) Tavuklarin kronik solunum yolu hastaligi, bulasici sinüzit, koriza, kolera, pullorum, bulasici sinovit ve tavsanlarin her çesitten bakteriyel enfeksiyonlar. 

KOLİMİN %10, Oral Çözelti Tozu (VİMAR)  Tavuklarda başta E.coli ve Salmonella’lar olmak üzere gram negatif bakterilerden kaynaklanan sindirim sistemi enfeksiyonlarının sağaltımında kullanılır.

KOLİSYM %24 Oral Çözelti Tozu (IPM) Tavuklar da özellikle E.coli, Salmonella türleri olmak üzere , Gram negatif bakterilerden ileri gelen sindirim sistemi enfeksiyonlarının klinik sağaltımında kullanılır.

LEVADİF, Oral Çözelti (CEVA) kanatlıların başlıca parazitleri olan Askaridia galli, Heterakis gallinarum ve Capillaria sp.'nin ergin formlarına larva formlarına karşı antihelmintik olarak etkilidir.


LEVAMİN, Oral Çözelti (VİLSAN) Tozu geniş spektrumlu bir antihelmintiktir. Kanatlılarda askarit mücadelesi ve kontrolünde kullanılır. Levamin Oral Çözelti Tozu Heterakis gallinarum, Syngamus trachea, Oxyspirura mansoni, Capillaria sp., Amidostomum sp. Ascaridia sp. parazitleriyle mücadelede kullanılır.
LİNAR %40, Oral Çözelti Tozu (VİMAR) Tavuklarda gram pozitif ve bazı gram negatif bakterilerle mikoplazmaların yol açtığı Airsacculitis, nekrotik enteritis (Cl. perfringens) ve dermatitisin tedavisinde kullanılır.

LINCO-SPECTIN 150 gr, Suda Çözünen Toz (ZEOTİS) koliform enfeksiyonlari ve kronik solunum yolu hastaligi. LINCO-SPECTIN 100ml, Enjeksiyon Çözelti  (ZEOTİS) duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlan ile miks enfeksiyonlann tedavisinde kullanılır. LİNKOSYM Oral Çözelti Tozu (IPM) Tavuklar ve hindi palazlarında duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen enfeksiyonların sağaltımında, özellikle Mycoplasma sp. tarafından oluşturulan kronik solunum sistemi enfeksiyonu (CRD) ve Mycoplasma sp. ile koliform mikroorganizmaların birlikte oluşturdukları CRD Compleks, kanatlı kolerası ve diğer koliform enfeksiyonların, hindilerin hava kesesi enfeksiyonlarının sağaltımında endikedir

LİNPECTAN, Enjeksiyon Çözelti  (BAVET) CRD, CRD complex, airsacculitis, kanatlı pasteurollozisi, stafilokok enfeksiyonları ve koriza enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
LİNSEPTİN, Enjeksiyon Çözelti (Ani Med)duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum, sindirim ve üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.


NEOCURE, Oral Çözelti (Teknovet) Tavuk, hindi ve ördekler de Kronik solunum sistemi hastalığı (CRD), mavi ibik, bulaşıcı koriza, enfeksiyöz sinüzitis, hava kesesi iltihabı, kanatlı kolerası gibi enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

NEOLİN, Oral Çözelti (VİMAR)  Tavuklarda sıklıkla karşılaşılan solunum yolu enfeksiyonları, Staphylococ enfeksiyonları, Streptecoc enfeksiyonları, Nekrotik enteritis ve E.coli, Salmonella, Haemophilus, Pseudomonas, Proteus gibi duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen bakteriyel enteritislerin sağaltımında etkilidir.


NEOMIVET, Suda Çözünen Toz (VILSAN) kolibasilloz, salmonelloz, pasteurelloz, Koriza, koli septisemisi, pullorum, kolera, bakteriyel enterid, bulasici sinovit ve sinüzit, erken civciv ölümleri. 


NEOSÜLFAPRİM, Oral Toz (Teknovet) E. coli, Salmonella ve Pasteurella türlerinin neden olduğu hastalıklar, Haemophilus ve Yersinia türlerinin neden olduğu koriza ve kolera hastalıkları, ayrıca, duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen rhinitis, konjonktivitis, sinüzitis ve bakteriyel enteritislerin tedavisinde.NEOSYM %50 Oral Çözelti Tozu (IPM) Tavuklarda E.coli, Salmonella, Haemophilus, Pseudomonas, Proteus gibi mikroorganizmaların neden olduğu enteritislerin önlenmesi ve sağaltımında endikedir.
NEO-TERRAMYCIN, Suda Çözünen Toz (ZEOTİS) stres olgulari, erken civciv ve piliç ölümleri, CRD, , Mavi Ibik hastaligi, Koriza, Bakteriyel Enteritis, Hekzamitiazis, Enfeksiyöz (Bulasici) , Yumuşak dolu hastalıkları, Sinovitis ve Sinüzitis gibi hastaliklari. 


NEOZİD, Oral Çözelti Tozu (ALKE) Tavuklarda duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen bakteriyel enteritislerin tedavisinde kullanılır.NILVERM, Toz Çözelti (CEVA) Kanatlılarda iç parazit ve kıl kurtlarının tedavisinde kullanılır.
MEDİQUİNOL, Enrofloksasine duyarlı Gram negatif ve Gram pozitif bakteriler ile Mycoplasma’lar tarafından meydana getirilen kronik solunum sistemi hastalığı (CRD), hava kesesi yangısı, enfeksiyöz synovitis, tavuk tifosu ve paratifosu, E.coli enfeksiyonları ( coli bacillosis, coli septicemia ) gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.
MEDOX %20, hindi ve tavuklarda doksisikline duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu sindirim sistem, solunum sistemi, yumuşak doku ve gastrointestinal sistem enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır

MEDSULTAN, Tavuklarda ve Hindilerde; koliseptisemi, salpingitis, kolera, koriza ve stafilokok enfeksiyonlarında ve duyarlı bakteriler tarafından oluşturulan diğer enfeksiyonlarda


OKSİPOL %80, Oral Çözelti Tozu (VİMAR) Kanatlılarda (civciv, piliç, tavuk ve hindilerde): Kronik solunum yolu enfeksiyonları (CRD), kanatlı korizası ve kolerası, diğer bakteriyel enteritisler, pullorum, mavi ibik, enfeksiyöz sinovit ve sinüzit, hindilerde Erisipel enfeksiyonu.


PERADOKS %25, Oral Çözelti (ALKE)  Tavuklarda  ve hindilerde bakteriyel kökenli diyareler, koliseptisemi, CRD komplex, ORT, hava kesesi enfeksiyonları, salpingitis, kolera, koriza ve stafilakok enfeksiyonlarında kullanılır.

REPTOPEN, Enjeksiyon Çözelti, (CEVA) Duyarlı bakterilerin neden olduğu, solunum sistemi enfeksiyonları, gastrointestinal sistem enfeksiyonları, ürogenital sistem enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır.

RESPİRADOX %50; Oral Çözelti Tozu (VİMAR) Tavuk ve hindilerde bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır: bakteriyel kökenli diyare, Coliseptisemia, CRD kompleks, Airsacculitis, Salpingitis, Cholera, Coryza ve Staphylococcus spp. enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.SETRİM,Oral Çözelti (VETAŞ) Tavuklarda kronik solunum hastalığı (CRD), synovitis, enfeksiyöz sinusitis, enfeksiyöz koriza ve nonspesifik enteritislerin tedavisi için kullanılır. 


SULFAVİM %60, Oral Çözelti Tozu, (VİMAR) tavuklarda duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen enfeksiyonların ve koksidiyozisin tedavisinde kullanılır.


SULPHAMEZATHINE %16 Oral Çözelti (CEVA) Sulphamezathine, etçi tavuk ve hindilerde görülen koksidiyozis'in (kanlı ishal'in) sağaltımında kullanılır, ayrıca tavukların koriza ve kolerası, pullorum, tavuk tifosu, pasteurellosis, hava kesesi enfeksiyonları, E.coli tarafından meydana getirilen enfeksiyonlarda etkilidir.SYMTAY Oral Çözelti Tozu (IPM)  Tavuk ve hindilerde duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Başlıca Mycoplasmosis (CRD), Leptospirosis ile hindilerin bulaşıcı sinüs iltihabında kullanılır.


TAYLOSOL, Oral Çözelti Tozu, (VETAŞ) tavuk ve hindilerde duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Başlıca, Mycoplasmosis (CRD), Leptospirosis ile hindilerin bulaşıcı sinüs iltihabında kullanılır. 


TAYLOVİM, Oral Çözelti Tozu (VİMAR) Tavuk ve hindilerde duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Başlıca Mycoplasmosis (CRD), Leptospirosis ile hindilerin bulaşıcı sinüs iltihabında kullanılır.
TAY-MAX 200, Enfeksiyon Çözelti (BAVET) Duyarlı bakterilerin neden olduğu; CRD solunum sistemi, sindirim sistemi ve yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır.TAVILIN, Oral Toz (VILSAN) kronik solunum yollari hastaliklarinda (CRD), Mycoplasma gallisepticum, M.synovia?ya karsi sagaltim ve koruyucu amaçlarla kullanilir. Mycoplasma gallisepticumun S6 tipine karsi çok etkilidir. Mycoplasmayi baski altinda tutarak E.Coli ve ikincil diger etkenlerin solunum yollarinda meydana getirecegi enfeksiyon riskini azaltir. TAYLOSYM %24 Oral Çözelti (IPM)  Tavuk ve hindilerde duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Başlıca, Mycoplasmosis (CRD) ile hindilerin bulaşıcı sinüs iltihabında kullanılır.


Teknomezathine %16 Oral Çözelti (TEKNOVET) tavuk ve hindilerde görülen koksidiyozisin (kanlı ishalin) sağaltımında, ayrıca tavukların koriza ve kolerası, pullorum, tavuk tifosu, pasteurellozis, hava kesesi enfeksiyonları, E. coli tarafından meydana getirilen enfeksiyonlarda kullanılır.TEKNOTİL, Oral Çözelti Tozu (TEKNOVET), Tavuk ve hindilerde solunum sistemi hastalıkları (CRD), enfeksiyöz bronşitis, enfeksiyöz laringotrakeitis, enfeksiyöz sinüzitis ve diğer Mycoplasma enfeksiyonları ve tilozine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
TETRAMAR, Oral Çözelti Tozu (VİMAR) Kanatlılarda kronik solunum yolu enfeksiyonları, koriza, kolera, pullorum, enfeksiyöz sinovitis ve sinusitis, hemorajik septisemi, olası Streptococ ve Staphylococ enfeksiyonlarında endikedir.
TETRAMEZATIN, Oral Toz (CEVA) koksidiyoz, tifo, koli enfeksiyonlari, CRD, mavi ibik koriza, kolera, pullorum, bulasici sinüzit ve sinovit olmak üzere tüm enfeksiyon hastaliklar. 


TETRAMISIN, Enjeksiyonluk Çözelti (CEVA) duyarli bakterilerden ileri gelen pneumoni, pleuropneumoni, bronkopneumoni bronsit ve pleurit gibi solunum sistemi hastaliklari; enterit ve dizanteri gibi sindirim sistemi enfeksiyonlari; mastitis, metritis, sinüzitis, gazli gangren, sarbon, enterotoksemi, bruselloz, agalaksi, aktinomikoz, anaplazmoz, pasteurelloz, spiroketoz, gurm, peritonit, panaris, rinit, CRD, kolera, koriza, mavi ibik, sinovit, sinüzit, karaciger apsesi ve benzeri spesifik ve nonspesifik enfeksiyon hastaliklari. 
TIAMUTIN, Enjeksiyon Çözelti (NOVARTIS) kronik solunum yolu hastaligi (CRD) ve mikoplazmalara kosut olarak, vücutta her zaman bulunan E.Coli, Streptokok, Stafilokok, Hemofilus. 
TIFROL, Enjeksiyonluk Çözelti (ALKE) E.Coli (Kolibasillosis, Koliseptisemia) enfeksiyonlari; Salmonella gallinarum ve diger türleri (Tifo, Paratifo) ile Pseudomonas aeruginosa ve gentamisine duyarli diger bakterilerin neden oldugu erken civciv ölümlerinin tedavi ve kontrol altina alinmasinda gentamisin basari ile kullanilir. Ayni sekilde, mikoplazmal (CRD ve CCRD) enfeksiyöz sinovitis ve sinüzitis, koriza, tavuk kolerasi ve pulloruma karsi da yüksek etkiye sahiptir. 


TILOSEPTIN, Oral Toz (ALKE) kanatlilarin PPLO enfeksiyonlarinda, Leptospira, Spirochaetes, Haemophilus, Morexella, Corynebacterium ve Streptococ türlerinden kaynaklanan hastaliklarin sagaltiminda etkilidir. Kanatlilarin özellikle kronik solunum yolu hastaligi (CRD ve CCRD) ve hindilerde bulasici sinüzitis etkeni Mikoplazma gallisepticum?un sagaltiminda. 

TYLAN, Oral Toz (ELANCO) kronik solunum yolu hastaligi (CRD) ve hindilerde bulasici sinüzit hastaliklari. 
VETAKOKSIN, Oral Çözelti (VETAS) koksidiyozun önlenmesi ve tedavisinde tavuk kolerasi ve tifosunda telefatin önlenmesinde. 

VETAMOKS, Oral Çözelti (VETAŞ) tavuk ve hindilerde, Pasteuralla sp., Haemophilus sp., E.coli, Streptococcus sp. Salmonella sp., Clostridium sp. gibi duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.  
VETRİL %20, Oral Çözelti (VETAŞ) tavuklarda ve hindilerde, solunum ve sindirim sistemindeki bakteriyel ve mikoplazmal kökenli enfeksiyonlarda tedavi amacıyla kullanılır. Kolibasillozis, Salmonellozis (Tavuk tifosu), Pasteurellozis (Tavuk kolerası), Mycoplasma enfeksiyonları (CRD, CRD Complex), Staphylococcal infeksiyonlar, Septisemi, Erysipelas (hindilerde), viral hastalıklarda görülen sekonder enfeksiyonlar başlıca kullanım alanlarıdır.

VİENROCİN %10; Oral Çözelti (VİMAR) tavuk ve hindilerde Enrofloksasine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu solunum sistemi ve sindirim sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Başlıca Colibacillosis, Coliseptisemia, Salmonellosis, Pasteurellosis, Mycoplasmosis (CRD, CRD kompleks), Streptococ, Staphylococ, Erysipelas (hindilerde) enfeksiyonlarında ve viral enfeksiyonlarla birlikte görülen ve duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sekonder bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
VIL-FLOKS, Oral Çözelti (VILSAN) mikoplazmal enfeksiyonlar (CRD ve CCRD, bulasici sinovitis, poliserozitis), hindilerin hava kesesi iltihabi ile diger mikoplazmal enfeksiyonlar baslica endikasyonlarini olusturur. Bakteriyel enfeksiyonlar; koli ve kolibasillozis, tifo, Paratifo ve pullorum ve pasteurellozis basta olmak üzere kolera, koriza, bulasici sinüzitis, avian pseudomonazis, hekzamitiazis, streptokok ve Stafilokok enfeksiyonlari, laringotrakeitis, spiroketozis, enfeksiyöz hepatitis, göbek kordonu iltihabi, civcivlerin erken ölümleri, 
VİMFLOR %30-K, Oral Çözelti (VİMAR) Tavuklarda E. colinin neden olduğu solunum yolu hastalıklarının (E. coli solunum hastalığı, sacculit veya coliseptisemia) tedavisi amacıyla kullanılır.
VITAFORM, Oral Toz (VETAS) Civcivlerde Crd, enfeksiyöz sinovitis, kanatlı korizası ve kolerası, diğer bakteriyel ishaller, hava kesesi iltihabı ve borreliozis hastalıklarında.


VİTRİM, Oral Çözelti (VİMAR) Tavuk ve hindilerde; bakteriyel kökenli diyare, tifo, Cholera, Pullorum, Pasteurellosis, Coliseptisemia, Airsacculitis, Salpingitis, Coryza, Staphylococcus spp., sekonder bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde,
Bu içeriği sosyal medyada paylaşmayı unutma.5 yorum:

 1. niklovet ilacı ne tetavisinde kullanılır elimde var,

  YanıtlayınSil
 2. Niklovet Fort. Kanatlı grubu ilacı olmadığından dolayı yukarıdaki listede yer almamaktadır. Kullanım sahası Koyun, sıgır vs vs hayvanlarda iç parazit tedavisinde kullanılır

  YanıtlayınSil
 3. Tavuklarda çiçek tedavisi nedir

  YanıtlayınSil
 4. Sayfamızda, Hastalıklar bölümünde Çiçek Hastalığı ile geniş kapsamlı bir yazım mevcut olup, Tedavi şeklide vardır.

  YanıtlayınSil
 5. acilen tylan yada symtay lazım nerden nasıl temin edebilirim ?

  YanıtlayınSil