Tavuk Çiftliği Kurmak için İzlenmesi Gereken Yol

Hemen hemen her tavuk hobicisinin hayalidir herhalde bir tavuk çiftliği kurmak. Peki bir tavuk çiftliği kurmak için ne yapmak gerekir ve tavuk çiftliği kurabilmek için hangi belgeler gereklidir?


 • Bir tavuk çiftliği kurmak için öncelikle alacağınız tavukların adedini belirlemeli ve hesabınızı ona göre yapmalısınız. Kuracağınız kümesin ebadı, Salacağınız alanın genişliği gibi durumlar önceden düşünülmeli ve planlanmalıdır. 
 • Bir tavuk çiftliği kurarken tavuklar için gerekli beslenme sürelerini de hesaplamanız şart.  kırmızı tavuklar, beyaz tavuklara kıyasla daha çok yem tüketir. Tavuklar tahıl, protein ilaveleri, vitaminler ve minerallerden oluşan karışık yemlerle beslenmelidirler. Yem maliyeti bu işteki en büyük giderdir.
 • Tavukların barınması için ideal bir kümes hazırlamanız. Yeterli Sayıda yemlik ve suluk sistemi kurulmalı. Havalandırma ve ısı sistemleri yapılmalıdır. Kümes hijyen koşullarına da dikkat edilmeli. Yem kapları ve su kaplarının temizliği düzenli olarak yapılmalı. Her 4 tavuğa bir tane folluk koyulmalıdır. EK BİLGİ : Tavuk Çiftliği Projesi
 • Tavuk gezinme ve Salınma yerleri geniş olmalıdır. Zemin yeşillik olmalı veya yeşillendirilmeli. Geniş bir alanınız varsa, Kendi yeminizi ekebilir, kendi suyunuzu çıkarabilirsiniz. Bunlarda size masraflarınız da fayda sağlayacaktır.
 • Yumurta Satışı için pazar oluşturulması çok önemlidir. Tavukları aldınız, Yumurtlatmaya da başladınız ama yumurtaları satabilecek yer olmadıktan sonra iş sizi her gün içeri atacaktır. 
 • Kahverengi yumurtalar, organik yumurtalar ve açık alanda yemlenen tavukların yumurtaları beyaz yumurtalara göre daha pahalıdır. Tavuk tercihi yaparken bu durumu göz önünde bulundurun.
 • İşletmenizi başarılı bir şekilde yönetmek istiyorsanız gerekli ruhsat ve izinleri almanız gerek. Ayrıca vergi dairesine başvurarak vergi işlemlerinizi halledin. Soğutma, ambalajlama, etiketleme ve sınıflandırma yönetmeliklerini öğrenin. Yönetmelikler küçük ve büyük çiftliklere göre değişebilir. Ruhsatlı ve izinli bir işletmenin yumurta satışı için ulaşabileceği alanlar daha fazladır.
 • Tavuk yetiştiriciliği ile ilgili kitaplar ve internet üzerinden e-kitaplar bulun. Bulduğunuz kitapları okuyun ve tavuklar hakkında bilgi sahibi olun. 
 • Güvenilir firmalardan tavuk alın. Hastalıklı, Sorunlu, söylenilen haftayı doldurmamış hayvanlar sizi işe başlamadan yıldırabilir. Yumurtlamadan geçen her gün cebinizden para kaybı demek.
 • Farklı ırklarla ilgili yine internetten araştırma yapın ancak hangi ırkı alacağınızı bilmenin en iyi yolu bir veterinere veya işin uzmanına danışmaktır. Tavukların kontrolünün ve aşılarının yapılması için bir veterinere ihtiyacınız olacaktır. Veterinerler sadece vitamin ve diğer takviyeler konusunda öneride bulunmaz ayrıca hangi yemleri almanız gerektiğini de söylerler.
 • Sermayenizin tamamını tavuklara yatırmayın. Elinize nakit para bulunması önemli, tavuklar yumurtaya gelene kadar o para ile dönmeniz yem ve diğer giderleri karşılamanız lazım. Elinizde nakit para olmazsa yumurtaları göremeden iflas edebilirsiniz.
 • Tavuklar 18-20 haftalık olana kadar bakımları özenle yapılmalı. 20-24 haftalık genç piliçler yumurtlamaya hazır olurlar. 
 • 110 haftayı geçmiş tavukları kesime gönderip sürüyü gençleştirmeniz lazımdır. Yoksa verim her geçen gün aşağıya doğru gidecektir.
Kısaca özetlemek gerekirse, Öncelikli olarak yetiştireceğiniz hayvanları iyi tanımalı ve bilmelisiniz, Pazarınızı oluşturmalı ve Çiftliği kuracağınız alanı ayarlamalısınız. Çiftliğinizi kurarken yeşillendirme, Yem ekimi,  su kaynağı oluşturma ve kümes ekipmanlarını tamamlamalısınız. Hayvanlarınızı alıp işe başlayabilirsiniz.

Tavuk çiftliği açmak için gerekli belgeler
1.Başvuru Beyan Formu
2.İmza Sirküleri
3.Aylık Sigorta Prim Bildirgesi Örneği (SGK kaydı)
4.Sorumlu Müdürün Adı Soyad, TC Kimlik No su ve Sorumlu Müdür Sözleşmesi beyanı
5.İşletme Belgesi “50 veya daha fazla kişinin çalıştığı işletmeler için”
6.İşyeri Hekimliği Belgesi “50 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler için” “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan”
7.İtfaiye Raporu (Ruhsat başvurusunda İtfaiye Daire Başkanlığı’na başvuru yapıldığına dair belge istenir. İtfaiye Raporu alınmadan ruhsat düzenlenmez.)
8.Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası (yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, yakıcı maddeler)
9.Mülk sahibi ise Tapu bilgileri beyanı, Kiracı ise kira sözleşmesi (Tapu bilgilerinin doğruluğuİdare tarafından teyit edilecektir)
10.Tesisin Bulunduğu Parsele Ait İmar Durum Belgesi (Yeni tarihli ve onaylı olacak veya değişiklik yoktur ibaresi ile güncel tarihle onaylanmış olacak)
11.İlgili Belediyeden işletmenin bulunduğu parsele ait uygulama imar plan notları (Gerek duyulan işyerlerinden istenir)
12.Yapı Kullanma İzin Belgesi (İlgili Belediyeden aslı gibidir onaylı örneği)
13.İlgili Belediyenin “ Yapı ruhsatı ve eklerine uygundur” ibaresiyle onayladığı, ölçekli yeni tarihli Vaziyet Planı, ölçekli makine yerleşim planı
14.Yapı Ruhsat Eki Mimari Proje (İlçe Belediyesince onaylı)
15.Kapasite Raporu
16.İş Akış Şeması ve Açıklama Raporu (Üretim prosesi ile ilgili bilgileri içeren, kaşeli, imzalı, tarihli)
17.Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu teminiyle ilgili belge, suyun bakteriyolojik-kimyasal analiz raporu,şehir şebekesi bulunan yerlerde şebekeye bağlı olduğuna dair yazı veya su faturası
18.İçme Suyu Havzasında Bulunan Tesislerden Su Genel Müdürlüğü’nün Uygun Görüşü
19.Çevre İzni; ruhsat başvurusunda İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığına dair belge istenir.
20.ÇED Yönetmeliği kapsamında bulunuyorsa nihai ÇED Kararı (ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası ilave edilecek)
21.Çevre Kirlenmesini Önleyecek Tedbirler Hakkında Rapor (kaşeli, imzalı, tarihli)
22.Karayolunda yer alan tesislerin için İlçe Belediyesince alınacak Geçiş Yolu İzin Belgesi
23.Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi
24.Ruhsat Harcı/Ücret
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme