Tavuk Kolerası

Etken: Pastorella multocida’dır.(Gr.negatif)Aerob veya fakültatif anaerob’tur.Kapsül (K) ve somatik O olmak üzere iki antijenik yapıya sahiptir.

Hastalığın seyri : Perakut,akut,septisemik,kronik seyirli,bulaşıcı ve öldürücüdür. Etken sağlam hayvanların yutak,larinks,ve sindirim sistemlerinde fakültatif patojen olarak bulunur.Direnç kırılınca hayvanlar hastalanır.Bakımsız özellikle A vitamini eksikliği olanlar telef olur.

Hastalığın formları ve Semptomlar : Akut ve subakut formda yeşil ishal ile ibik ve sakallarda morarma gibi tipik belirtiler görülür.Mortalite %10-100 arasındadır.Hastalığın kronik formunun 5 değişik şekli vardır.

1- Nezle şekli: Yüz şiş ağız ve burunda akıntı.
2- Otitis şekli: Boyun çarpıklığı ve denge bozukluğu
3- Deri şekli: Sakallarda ödem
4- Artritis şekli: Eklemlerde şişlik ve topallık
5- Peritonitis şekli: Zayıflik ve verim düşüklüğü

Teşhis : Klinik belirtiler,akut ölümlerde post mortem lezyonlar hastalığın teşhisinde önemlidir.Bunun yanında bakteri kültüründe pastöralla multocida aranır.

Tedavi ve korunma :  Sağıtımda sulfa-tmp kombinasyonları ve enrofloksasin endikedir. A vitamini takviyesi yapılır. Korunmak için çok iyi bir dezenfeksiyon gereklidir.Kedi,köpek fare ve yabani hayvanlar kümeslerden uzak tutulmalıdır.Hastalar hemen ayrılmalıdır. Mevsim değişikliklerinde hayvanlara iyi bakılmalıdır. Ticari hindi ve tavuklar aşılanmalıdır.Bu içeriği sosyal medyada paylaşmayı unutma.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder