Yeni Gelen Tavuk Kümese Nasıl Katılır

Herkesin başına gelmiştir. Kümesinize yeni bir tavuk almışsınızdır ve kümese koyduğunuzda kümesteki tüm tavuklar ona vurmaya, kovalamaya çalışır. Hatta ve hatta çoğu zaman yaralarlar. Tavuk besleyenler arasında şöyle bir inanışta vardır. Aldığınız hayvanı gece kümese ekleyin. Emin olun bu sonucu pek değiştirmez. Sabah güneş doğduğu zaman, tavuğun başına neler gelmez ki !!!!

Peki nasıl bir yol izlenmelidir?

Öncelikle kümes içindeki hiyerarşiye bakalım,


KÜMES İÇİNDEKİ HİYERARŞİ


Tavuklar kendileri için kıdem sırasını çözmelidirler. Basit şekilde kıdem tavuklarda şu şekilde çalışır, baskın tavuk sürüdeki tüm diğer tavuklardan üst kıdemde olduğundan onlara hükmedebilir, bir sonraki kademedeki tavuk alttakilere hükmedebilir fakat üsttekine dokunamaz ve bu böyle en alt kademedeki tavuğa kadar devam eder. 

Sürüde hiyerarşi sağlandıktan sonra sistem barışçı bir şekilde işler. (Arada ufak sürtüşmeler olacaktır.) Sürüye yeni tavuk katmak bu düzeni bozabilir, sonuçta yeni gelen tavuk kümes içinde kendisinin yerini belirlemesi lazım. Kümes içindeki hiyerarşide de tavuk yerini kaybetmek istemez. Bu sebepten yeni gelen tavuğa karşı fiziksel şiddet uygulanabilir. Birkaç tavuğu aynı zamanda sürüye katmak daha az sorun çıkmasını sağlayabilir. Sürüye katacağınız tavukları diğerleri onları tanıyana kadar kümeste ayrı bir tel bölümde tutmanız faydalı olur. Baskın tavuğu ayrı bir bölümde tutup yeni gelenler kaynaştıktan sonra tekrar aralarına salmakta denenebilir.
Sürüde kıdem olarak en düşük tavuğu ayırıp daha küçük tavuklarla bir araya koyarak öz saygısını arttırmaya çalışmak hata olur. Daha küçük hayvanlarla yeni konumunu kanıtlamak için oda zorbalık yapması büyük olasılıktır.Yeni tavukların sürüye kabulü zaman alabilir, gezinti alanının geniş olması kabulde yardımcı olur.
Hiyerarşi 

3 yorum: