Tavuklar 45 günde 2,5 kilograma nasıl ulaşıyor?

Etlik piliçler yaklaşık 90-100 yıldır süren ve halen de sürmekte olan ıslah çalışmaları sonucu büyüme hızı artırılmış özel hayvanlardır. Tüm özellikleri ile doğaldırlar, genetik yapıları ıslah edilmiş; ancak dışarıdan bir müdahale ile genetik bir değişiklik yapılmamıştır. Sürekli devam eden ıslah çalışmalarına bağlı genetik ilerleme ve yem sektöründeki teknolojik uygulamalara bağlı yem kalitesindeki iyileşmeler sayesinde, 20 sene önce 50- 55 günde 1,8-2 kg canlı ağırlığa, 10 sene önce 40-45 günde 2 kg canlı ağırlığa ulaşabilen bu hayvanlar, günümüzde 40-45 günde 2,5 kg canlı ağırlığa ulaşmakta ve ülkemiz hayvansal protein açığının kapatılmasında büyük pay sahibidirler. Piliçlerin anne ve babaları da ekonomik ömürleri olan 64. Haftaya kadar sağlıklı bir şekilde yetiştirilmektedir. Bunlar istenirse daha uzun süre yaşamlarını sürdürebilirler.
Tavuklar hormon ya da antibiyotikle mi bu kadar kısa sürede büyüyor?

Etlik piliçlerin çok kısa sürede büyümeleri nedeniyle sürekli spekülasyona neden olan hormon kullanımı konusu, ne dünyada ne Türkiye de kesinlikle söz konusu değildir. Kanatlıların büyümeleri amacıyla kullanılan bir hormon ve uygulaması da yoktur. Bu nedenle HORMON KULLANILMADIĞINI gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Etlik piliçlerin hızlı gelişiyor olması kesinlikle antibiyotik kullanımı ile ilişkili değildir. Ayrıca büyütme amaçlı antibiyotik kullanımı yasaktır ve ilgili Bakanlık tarafından sürekli denetimler yapılmaktadır. Aşağıdaki tabloda rasyonlarına antibiyotik ilavesi yapılmadan yetiştirilen tavukların FCR ve canlı ağırlıklarının yer aldığı farklı tarihlerde Ülkemizde ve yurt dışında yapılan 18 bilimsel çalışmanın bazı parametreleri verilmiştir. Çalışmalar Poultry Science, British Poultry Science, Tübitak Veteriner Hayvancılık Dergisi ve Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi gibi tüm dünyada kabul gören bilimsel dergilerden alınmıştır.
Tabloda da görüldüğü gibi etlik piliçlerin büyütülmesinde antibiyotik kullanmasına gerek yoktur. Ayrıca 1961 yılında yapılan çalışma verileri incelendiğinde o tarihte bile ulaşılan canlı ağırlık 45 günde 435 gramın çok üzerindedir. “Bir tavuğun 45 günlükken en fazla 435 gram olması gerekir” söylemi tümüyle konuyu bilmeyen ve öğrenmemekte direnenlerin ifadesidir.


Tavuk eti üretiminin sağlık açısından denetimi düzenli bir şekilde yapılıyor mu?

Kesimhane artıkları ve kullanılan sular deşarj edilmeden önce mutlaka en modern teknikler kullanılarak arıtılmaktadır. Bu arıtma işlemlerinin kontroller hem işletmeler hem de bakanlık tarafından yapılmaktadır. Kanatlı etinde bulunması muhtemel patojenler ise kanatlı etine spesifik olmayıp her türlü bitkisel ve hayvansal gıdalarda bulunabilmektedirler. Bu konuda en güvenilir ve sürdürülebilir izlemeler beyaz et üretiminde yapılmaktadır. Dünya genelinde yapılan epidemiyolojik çalışma sonuçlarına göre bitkisel kaynaklı gıdaların hastalık yapma oranları hayvansal gıdaları geçebilmektedir. Kaldı ki kanatlı eti dışında tüketilen birçok hayvansal gıda da bu kapsamda infeksiyon, intoksikasyon ve salgınlara neden olabilmektedirler. Söz konusu patojenler aynı zamanda çevrede çok yaygın olarak bulunmaktadır. Özellikle toprak, böcekler, yabani kuşların dışkıları bu patojen mikroorganizmaların çok yoğun olarak bulundukları ortamlardır. Modern işletmelerde kontrollü yapılan üretim dışındaki modellerde, kanatlı etinin bu patojenler ile bulaşma riski oldukça yüksek olacaktır.

EK BİLGİ : Tavuk Üretiminde Hormon Kullanılıyor mu?


Kaynak : Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu Bu içeriği Beğendiysen sosyal medyada paylaşmayı unutma.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder